SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Tyrkere

Bilge Tonyukuk Monument:

File:Tonyukuk Inscription.png

File:Bilge Tonyukuk Monument.jpg

Orkhon innskriften:

File:Selengerivermap.png

File:Gok turk Epigraph Copy in Gazi University Ankara.jpg

Krat fra Kashgaris Diwan, som viser spredningen av de tyrkiske stammene:

File:Kashgari map.jpg

Xiongnu:

File:Hsiung-nu-Empire.png

Xiongnu under Modu Chanyu rundt 205 f.vt.

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Asia_200bc.jpg

Asia, 200 f.vt. – tidlig Xiongnu stat med nabostater

File:Asia 200ad.jpg

Sørlig ognordlig Xiongnu, 200 e.vt.

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/East-Hem_300ad.jpg

Xiongnu og andre steppenasjoner, 300 e.vt.

Rouran Khaganate (330–555):

File:Rouran500.png

Gogturk (552–744):

File:Kul Tigin.jpg

File:GökturksAD551-572.png

Gökturk Khaganate 552–744 e.vt.

File:Gokturkut.png

Tyrkiske khaganater omkring 600 e.vt.

  Western Gokturk: Lighter area is direct rule, darker areas show sphere of influence.
  Eastern Gokturk: Lighter area is direct rule, darker areas show sphere of influence.

Sørvest tyrkisk (Oghuz):

File:Map-Oguz Language World.png

Nordvest tyrkisk (Kipchak):

File:Map-Kypchak Language World.png

File:Baba 010.jpg

File:State of Cuman-Kipchak (13.) tr.png

Sørøst tyrkisk (Karluk):

File:Map-Uyghuric Language World.jpg

Tyrkiske folk og språk:

File:Carte peuples turcs.png

Tyrkiske folk

https://i0.wp.com/llmap.org/images/TurkicLangs/turklane.png

Tyrkiske språk

https://i2.wp.com/turkic-languages.scienceontheweb.net/geographical_dendrogram_of_turkic_languages.gif

https://i0.wp.com/turkic-languages.scienceontheweb.net/turkic_languages_dendrogram_6.gif

https://i1.wp.com/turkic-languages.scienceontheweb.net/turkic_languages_wave_model.gif

https://i0.wp.com/turkic-languages.scienceontheweb.net/spread_of_turkic_languages.jpg

https://i1.wp.com/turkic-languages.scienceontheweb.net/Turkic_expansion.jpg

The Turkic Languages in a Nutshell

Hunnere:

File:Hunnenwanderung.png

File:Invasions of the Roman Empire 1.png

File:Huns450.png

https://i1.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/NE_500ad.jpg

Hunnernes etterfølgere, 500 e.vt.

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Asia_700ad.jpg

Asia, 700 e.vt.

 Seljuker:

File:Seljuk Empire locator map.svg

File:Seljuk Sultanate of Rum 1190 Locator Map.svg

File:LatinEmpire2.png

File:Europe map 1092.PNG

File:Khwarezmian Empire 1190 - 1220 (AD).PNG

File:Premongol.png

File:Anatolia1300.png

Tyrkiske prinsedømmer (beyliker), 1200-tallet:

File:Anadolu Beylikleri.png

File:Östromerska och osmanska rikena slutet av 1300talet.jpg

Ottomanske imperium:

File:OttomanEmpireIn1683.png

Atatürk:

File:Atatürk.jpg

Tyrkia:

Skriftspråk:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: