SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Religion

Religion:

CatalHuyukMother_green

aracybele

ara cybele3a

zeitgcybele_statue

aram

zeitgBust_Attis

Mesopotamia:

anunaki2

anunak winged-bull-2-0

anunaki ninurta2

sumergods3

mesopotam75150233yZkulQ_fs

Mesopotamiai

Mesopotamia--Dying-Lioness


ødeleggelse 380325_f520

mesopoBABYLONION-DEMON-STATUE

SumerQn

sumeraq

sumerhded

sumerbaid4period45004zq8

sumerian_Gods

sumergodtree

sumer

Armensk religion:

kirkarmenia-history-culture-mythology_36_20090525_1248686733

450px-VahagnVishapakagh

bannerpagefinaltr4

VAHAGNI-TSNUNDE-800x600

Verdenstreet:

aztol assyria cx 1

aztol sumer cx 3

aztol Urartu cx 3

aztol van indus cx 2

Abraham:

Abrahamic_religion_graph_large

Abraham_journey

banksAbraham Path map_large_Apr09

abraham

Religion:

akkadimage007

abrahammgcol,32904,en

abrahamReligionSymbolAbr

abrahamMedium_66200630048PM_Bahai%20Temple%20New%20Delhi%20India%20copy

banksLove-Faith

banksrockwell- the golden rule

Edens hage:

Noahs Ark M. Ararat 1024

Ararat

kurd59316157.ronark

anunaki gardeneden

sumerthe-garden-of-eden

alberteden

albert 02_arm_map_1762

albert 03_arm_map_1783

kirk31DecArmenia[1]

Jerusalem:

jerusalem_old3_city300

JerusalemMarked

banks occupied_division

Jerusalem

jerusalem from the mount of olives

jerusalemm


jerusalem_2

jerusalemmm

banksthe_myth_of_palestine700

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: