SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Sumererne

Sumerere

Sumerisk skrift

Gilgamesh

anunaki mes

mesopotamia_main

mesopotamia

mesopotamia, the melting pot of the ancient world

mesopotamiac

Ancient Mesopotamia

HER

History of Sumer

The Sumerian city states rose to power during the prehistorical Ubaid and Uruk periods. Sumerian written history reaches back to the 27th century BC and before, but the historical record remains obscure until the Early Dynastic III period, ca. the 23rd century BC, when a now deciphered syllabary writing system was developed, which has allowed archaeologists to read contemporary records and inscriptions.

Classical Sumer ends with the rise of the Akkadian Empire in the 23rd century BC. The Akkadian period lasted ca. 2334–2218 BC. Following the fall of Sargon’s Empire to the Gutians, a brief “Dark Ages” ensued. This period lasted ca. 2147–2047 BC.

Following the Gutian period, there is a brief “Sumerian renaissance” in the 21st century BC, cut short in the 20th century BC by change of climate conditions and Semitic Amorite invasions. The Amorite “dynasty of Isin” persisted until ca. 1700 BC, when Mesopotamia was united under Babylonian rule. The Sumerians were eventually absorbed into the Akkadian (Assyro-Babylonian) population.

mapsumer-bw-big

Mesopotamian periods:

 • Ubaid period: 5300 – 4100 BC (Pottery Neolithic to Chalcolithic)
 • Uruk period: 4100 – 2900 BC (Late Chalcolithic to Early Bronze Age I)
  • Uruk XIV-V: 4100 – 3300 BC
  • Uruk IV period: 3300 – 3000 BC
  • Jemdet Nasr period (Uruk III): 3000 – 2900 BC
 • Early Dynastic period (Early Bronze Age II-IV)
  • Early Dynastic I period: 2900–2800 BC
  • Early Dynastic II period: 2800–2600 BC (Gilgamesh)
  • Early Dynastic IIIa period: 2600–2500 BC
  • Early Dynastic IIIb period: ca. 2500–2334 BC
 • Akkadian Empire period: ca. 2334–2218 BC (Sargon)
 • Gutian period: ca. 2218–2047 BC (Early Bronze Age IV)
 • Ur III period: ca. 2047–1940 BC

Sumerian Dynasties:

 • Earliest city-states
 • Pre-dynastic period
 • Early Dynastic period
  • First Dynasty of Kish
  • First Dynasty of Uruk
  • First Dynasty of Ur
  • Dynasty of Awan
  • Second Dynasty of Uruk
  • Empire of Lugal-Ane-mundu of Adab
  • Kug-Bau and the Third Dynasty of Kish
  • Dynasty of Akshak
  • First Dynasty of Lagash
  • Empire of Lugal-zage-si of Uruk
 • Akkadian Empire
 • Gutian period
 • Second Dynasty of Lagash
 • Fifth Dynasty of Uruk
 • Third Dynasty of Ur

History of Mesopotamia

List of Mesopotamian dynasties

Sumer, an ancient civilization

History of Sumer

Sumerian language, their language

Sumerian art

Sumerian architecture

Cuneiform script – Sumerian script

Sumerian Records, an American record label based in Washington, D.C. and Los Angeles

 Sumerere:

Mesopotamia_Período_6.png

File:Culture ceramiche del Vicino Oriente nel medio Halaf - 5200-4500 a.C.jpg

File:Sumer1.jpg

Ancient Mesopotamian Civilizations

File:Cities of Sumer (en).svg

File:Syria2mil.JPG

File:Ur3.JPG

mesopotamia[2]

Samarra:

File:Samarra bowl.jpg

Uruk:

http://yeyeolade.files.wordpress.com/2007/03/sumer_king_31.jpg

Lagash:

 

File:Head Gudea Louvre AO13.jpg

azhammurabiovernment

anunaki gudea

Sumerians:

MesopotamiaGifts1

At War:

anunaki Sumerians-China

anunaki Hunting

normal_28mmSumerian03

sumerians01

az sumer charioteer

Art:

A ram caught in a thicket – Genesis 22, verse 13.

“These words from the Book of Genesis echoed in the mind of Leonard Woolley when he discovered the ‘Great Death Pit’ at Ur, the city where Abraham lived before he traveled to Canaan. In the pit he found a pair of statuettes, gold and lapis lazulae, dating from about 2600-2400 BC, or what looked like a goat or ram caught in the branches of a golden bush. Woolley thought there might be a connection between these objects and the story of Abraham and Isaac. Judging by the horns and coat of the animal in the statuette, it is more likely to have been a goat – an animal noted for its endurance and sexual potency.”

sumerpottery05

mesopot

anunaki sh11

anunaki sh04

NeoSum16

sumer4

The Standard of Ur

In the inlay panel above, the pleasures of peaceful life are sustained by a procession pf abundance; men bearing fish from the river, carrying bales of grain, tending wooly sheep, driving asses and oxen. Yet the Sumerians knew too, that abundance was a gift the Gods could snatch away, and in a sense that is what happened because by 2000 B.C. the yields had become meager.

fig8

Sumerian religion:

anunaki sun disc

File:Genealogy of Sumero-Akkadian Gods.jpg

dnasumer

anunaki Caduceus

World Three:

awr_mesotree

anunaki sumergodstree

Anunaki:

sumarianseals

sumerian1

anunaki SumarianGiants

A carving of an Anunnaki, an ancient Mesopotamian deity of the underworld.

Fertility:

 anunaki strom_fig012al

anunaki strom_fig012bl

Statues:

File:Mesopotamia male worshiper 2750-2600 B.C.jpg

anunaki bluesum

anunaki mesopot_sumer_asmarfigs_lg

anunaki Statue-of-a-Dog-Mesopotamia-circa-5000-1000-BC-Giclee-Print-C12066729

Godess:

Noah:
https://i0.wp.com/www.noahs-ark.tv/noahs-ark-flood-creation-stories-myths-eridu-genesis-sumerian-cuneiform-zi-ud-sura-2150bc.jpg
Zigurat:

anunaki T641473A

Sumerian Writing:

mesopt

cuneiform-2

anunaki sumerian words

anunaki sumerian tablet

anunaki artempirescuneiformassyria

anunaki sumerian

sumerian angle

mesopota040699sci-early-writing.5

azcode_of_hammurabi_01.smaller

azCodexOfHammurabi

anunaki fig01

Gilgamesh:

anunaki Sargon_of_Akkad

anunaki h2_40.156

anunaki Worshipper2

anunaki hero-lion-2-o

azgilgamesh_louvre

anunaki gilgamesh1

azgilga3

azGilgamesh

azgilgamesh1

azgilgamesh2

Hammurabi:

azhammurabi

azhammurabii


 

az000001132-hammur001-002

azhammurabi85205424XWQcqz_fs

Akkad:

File:Victory stele of Naram Sin 9066.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: