SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Krigsforbrytelser

Løgn, korrupsjon og tyveri:

destruction 3

irakkq_MISSING5

irakk0512_05

irakk1013_01

irakkcafferty_iraq_corruption_120307

irak419-iraq-money

irakkpalletsofcashzx3

slavery drugs

slaverycpa_pays_cash-2

Krigens lidelser:

rassiraq-war

cost

germanychild

rassfigures-iraq_war

rassiraq-war-leg-blown-off-kid

irakkorphan iraq

cost i

war-child-art

rassimage002

Krigsforbrytere:

kissinger_05

trialcover

truthblair_war_criminal

IRAQ BRITAIN SCIENTIST

85490605WM003_PROTESTS_MARK

bush arrester

cost2

fallfire

iraqBUSH_BLAIR

banPImage5

impeach 388_time-copy

impeach_beach_25

banksytopimage9

banksyage10

Advertisements

2 Responses to “Krigsforbrytelser”

 1. Forskjellsbehandlingen av Israel og Sri Lanka i FNs Menneskerettsråd sier mye: ca. 1.300 ble drept i Gaza, og kanskje så mange som 20.000 på Sri Lanka. Likevel er det kun Israels handlinger FN vil granske. Den anerkjente Haag-aktoren Richard Goldstone påtok seg oppdraget, men han måtte selv insistere på at begge sider skulle granskes.
  Etter mye om og med lykkes det å få tatt opp Sri Lankas krigføring i Human Rights Council. Men utfallet var en resolusjon som roste Sri Lankas regjering.

  Minst like himmelropende blir diskrimineringen dersom du sammelkner FNs (og alle vestlige regjeringers) herpetisering av Israel under og etter forsvarskrigen i Gaza, og den samtykkende tausheten vi opplever i forhold til den pakistanske regeringens krigføring i Swat-dalen og omegn.

  Der har de ved hjelp av tungt væpnede kampfly, kamphelikoptre, tungt feltartilleri og bakkestyrker, jevnet en provinshovedstad med jorden. To av tre skoler i området er ødelagt. To og en halv million mennesker er bombet ut av sine hjem, og utgjør, ifølge den norske flyktningehjelpen, den største humanitære katastrofen i nyere tid.

  Ikke et ord er sagt av utenriksminister Støre, av Solana eller i FN om brudd på folkeretten, krigsforbrytelser eller uforholdsmessig maktbruk. Disse ekstreme og rasistiske hyklerne får det også her som de vil, ser det ut til.

  orge, som har vært et pådriverland for Den internasjonale straffedomstolen og ellers anser seg for å være en humanitær supermakt, har ikke modernisert lovverket slik at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ikke blir foreldet.

  Norge er det eneste land i Vesten som ikke har gjort dette, og er blitt et fristed for slike forbrytere.

  Kunnskapen om at det er slik er viden kjent nettopp blant de som ønsker å stikke seg bort. Det snakkes om nettverk som formidler informasjon om trygge land. De finnes nok andre steder også, men ikke i Vesten. Der er Norge enestående.

  Påtalemyndigheten opplyser at de har 70 saker liggende av lignende art. Det haster, ellers vil flere bli foreldet.

  Justisminister Knut Storberget iler til for å fortelle at man har tatt dette kapittelet ut av den nye straffeloven som ventes fremlagt neste år, og sender det ut på høring om et par uker.

  I 1994 ble man oppmerksom på at lovverket ikke var tilpasset forbrytelser som i Bosnia og Rwanda. Nå har det altså gått 13 år uten at noe har skjedd, til tross for at det flere ganger har vært oppe i mediene at krigsforbrytere har søkt tilflukt i Norge. Det gjelder både folk fra Balkan og Rwanda. Likevel skjer ingenting. Tvertom har Norge trenert forespørsler fra Rwanda om etterforskning av rwandere i Norge. Også forespørsler fra Kroatia har gått uhyre tregt å behandle.

  Hvorfor denne uvilje? Er Norge best på de store ord, på godvilje, bistand og dialog, men skygger unna når det blir snakk om rettsoppgjør, som betyr konfrontasjon med ondskapen? Har sosialdemokratiet og kristen-Norge inngått en allianse hvor det ubehagelige feies under teppet, og alle kan reddes/frelses? Det er omtrent evangeliet ifølge Ap når rådgiver i Inkluderingsdepartementet, Hadia Tajik, sier: “Vi har plass til alle, men ikke til alt”. Også krigsforbrytere?

 2. […] Krigsforbrytelser […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: