SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Kapitalisme

Den nye verdensorden:

zeitg07-YHDPKCJ700

nwoNewWorldOrder

nwoSHOPCA3

NWO-DavidRockefeller

nwoa2xisn

nwo300ResisttheNewWorldOrder

nwo

nwo49_04

nwonew-world-order

nwoimages

Verdens mektigste:

urfolk0

global _10

sheep

sam3038Figure1

truth_-_kissinger

Kapitalisme:

worlddd

worldNaomi Klein shock doctrine

slaveryShock-Doctrine-Short-Film

worldenjoy_capitalism

worldcapitalism2

g8luebeck

world2823307560101688296S600x600Q85

world2286282603_85607cbdfc

capitalismm

civilization3

capitalism2

Nyliberalismen:

urfolkg

stopneoliberalismsign270

WORLD ECONOMY

imf-wbDEBT

stopg20_img_7315

global crisis economist

g8 photo_verybig_102920

blod graph-3

slavery diamonds-price

Puppets:

straussTheObamaDeception

bushObama_swearing-in_laughter_edited_jp70

slaveri2931141734_9e874a23e6_m

straussbush

banksDick_500


stopg20flyerfinal_1

banraq_war

Politistat:

g82547601188_b4dbdfdc95

g8360567

g80723-02

G8protestR0206_468x312

g8enoa_murdered_protestor

g8 genova

g8kings

g8o

g8summit

g8-finance-ministers-2009-6-13-11-53-39

g8

g8 116925

Løgn og bedrag:

straussdeception6

nwosheeple

worldash_dees

banksfoxwash_dees

straussdeception

nwo_tv1

pic sep27-03-2412

911 Inside Job:

strauss-2006

bush020807MIC911

911Headinsand

afghanno00082uj

Bush_Did_It_billboard_hj85

banksy911wasahoax

bush_911nypost

banksywith_all_due_respect-(web)

banksblooddees

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: