SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Jordbrukets historie

 

mapcropped-blog-banner2

mapNeoSed

 

 

Sumer:

File:Map Ubaid culture-en.svg

 

 

mapIndo- Germans

mapo

kirkancient_armenian-stone_Symbols

anunaki farminng

mapnkar_4631

mapagri

mapp068

mapTurkey_Site_150dpi

map Middle-East

anunaki nea

anunaki farming

map1446-1-med

mapNErainfall

mapwade_graphic_600

GobekliTepe_Urfa-Region9

anunak jericho

 

 

 

 

 

mapNeolithic_revolution

mapneolith

mapo800px-HaploJ2

 

map350px-Old_Europe

 

Gobeli Tepe:

Göbekli_Tepe_location_map

gobekli-tepe-3

gobelistrom_pliil

gobekli-tepe-turkey-archaeology

goebekli-tepe-ragg

sumerGobekli Tepe bottom

GobekliTepe_circle_low

gobeklitepe_nov08_520

gobeli tepe227788.jpg.334284

gobekli_tepe_garden_of_eden_1

gobekli-tepe

gobekli-tepe-2

gobekli-tepe-4

gobekli-tepe-5

gobekli-tepe-9

gobeliNews9_2

goebekli-tepe-skulptur-reinhard

gobeli tepe061122statue

gobekli-tepe-lady

goebekli

sumer halaf

sumerihalafCatal Huyuk:

catalhoyukp

catal3063563261_d5da43453e

catalsouth_area

gobeli tepe233622

catalearly_dancing_421

catalhoyuk3

catalsecond_life2

cata1

cata2

cata 3

catalimg7

catalhoyuk ek

catalhoyuk

Catalhoyuk-neolithic-house

Bull-heads-in-Catalhoyuk-neolithic-house

catalhoyuk_figurine

catalnessa_drw

Haplogrupper:

mapy-tree

maphaplogroup2

mapeurope_haplogroups_2

mapJ2-origin

abrahamfg38nr

map800px-Distribution_Haplogroup_J2_Y-DNA.svg

mapJ-percentage

E1b1b

bosn2

bosne1b1b_migration

I:

map800px-HaplogroupI2

mapHaplogroup_I

BosnianIR1b:

map800px-R1b-DNA-Distribution

abrahamR1b_large_RG

R1a:

mapge013
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: