SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Irak – Folkemordet i 2003

Iraks minoriteter

Kulturelt folkemord i Irak

Bomberom

Det pågående folkemordet i Irak

Menneskerettigheter

Irakernes svar

Kulturelt folkemord i Irak:

Iraks minoriteter:

mande997135_iraq_mino_2_416x284

iraqfineChristians in Iraq

nirakreligion_ethnic_groups

niraq_ethno_2003

Kulturelt folkemord i Irak:

babytowerofbabel2

untitled

babylon 0,,210764,00

azbabylono

babylonBib-&-Int-8-6-05-1

destruction 7

babylon news-graphics-2007-_638482a


babylon US_ARMY_cards

babylon0756629721

babylon0810958724.01.LZZZZZZZ

destruction 15

destruction 11

babylon sumerian-tablets-feb-09

destruction 16

destruction 18

destruction 10

babylon treasure0419

babylon 04

destruction 19

destruction 20

anunaki harp_ur_2003

destruction 9

destroyed 21

destruction 6

destruction 12

ødeleggelse rummy_vase

destruction 2 card-cultural-history-iraq

destruction 8

ødeleggelse en-390-dbaba

ødeleggelse cheney-war-profiteers

babylon picIraqInterpolPoster-712094

ødeleggelse iraq1

azNimrudEarings

aznimrud1

destroyed 23

Bomberom:

banksnlinks1

banks50Iraq03_amiriyah

banksamiriya-alloush2

banksamiriya-alloush1

banksuntitled

Irak krig:

destruction 29

destruction 30

APTOPIX IRAQ VIOLENCE

destruction 13

IRAQ

GYI0000536415.jpg

destruction 27

destruction 28

destruction 26

destruction 17

Iraks minoriteter:

akkkad219

akkkadIraqChurchPersecutionGrimReport

akkkadthree

akkkad_2267

akkkadIraqfinwebl

akkkadruinedoh2

iraqfine-christians

akkkad2770413739_1eaf3a3529

afghan1bell

Menneskerettigheter:

bankssf-iraqi-protest-wilson-credit1

Irakernes svar:

ban_BenHeine

ødeleggelse cheney_quote_iraq

ødeleggelse 2008527760

baniraq graffiti

iraqprofile

destruction 33

destruction 25

banksMY_IRAQ_by_ghassan747

iraq73843149_10

Folkemordet på det assyriske/kaldeiske/syriske folk:

 assyrian-design25.jpg

Assyria free-assyria2.jpg

 assyrian-design6.jpg

 assyrian-design5.jpg

Be the first to lik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: