SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Semitter og indoeuropeere

Indoeuropeerne:

PG_SemiticTradeLanguage

mapielang

mapiefamily


map_indoeuropean

De indoeuropeiske språkenes spredning:

mapotakar4

map

mapindoeuropeangroups

mapIndo_European_Groups

indoeuropean

400px-IE_expansion

mapIndo-European_migrations_4000-1000_BCE

mapp039_0_00_1

mapwikimap

mapIE0

map342indo-european


mapCorded_Ware_culture

mapIndo-European

mapindoeuropean-language-yamna-culture-map

mapimage010

mapimage007

mapindoeuropean_languages_map

mapindoeuropean-languages-evolution-map

map1

map2

map3

Tokariere:

mapbooks

Anatoliere:

maphittites

Paleobalkanere:

mapbal

mapbronzeage balkans

mapgreekmigration

Indoiranere:

mapAndronovo_culture

mapIndo-Iranian_origins

maparkaim_big

bosncythiaMap

Kurderne:

kurdistan

kurdistan1

iraqkurdistan_map

KurdishPeople

Skyterne:

BosnalkansAlans

Scythians_map

scymap1

Iran:

iranski narodi - map

caricaIranIran

Slavere:

map280px-Slavic_distribution_origin

mapSlavarchaeology

mapEasternEurope750BC

maplanguage

Baltere:

map300px-Baltic_Tribes_c_1200

Mapllory.Baltic_rivers

Keltere:

map400celtmap

mapmigration-map-tex

mapHallstatt_LaTene-map500

maptribesmap

Germanere:

map600x436Pre_Migration_Age_Germanic

mapimage020

maproman_empire

mapigration3rd_cent

De ulike indoeuropeiske språkenes rekkefølge:

mapproto indo 008

mapindeur

map800px-IndoEuropeanTreeA.svg

mapIndoEuropeanTree

Haplogruppen tilknyttet de indoeuropeiske språkene:

mapge013

mapHaplogroup_R1a_Y-DNA.svg

Finno-ugrisk:

mapDPhaarman_02

mapancient_europe_finnic

mapMuromian-map

mapSzekelyFinnoUgricMap

Semitter:

az60-11

az64-11

az670px-Middle_East_Shem-Ham

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: