SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Byzantium

The Byzantine Empire existed from 324 AD until  the fall of Constantinople on May 19th, 1453 AD. 
At its height it rivaled the size and power of the ancient Roman Empire.

 For over a thousand years it preserved ancient Roman and Hellenistic traditions, and
 gave rise to the Byzantine successor states of The Empire of Nicaea (1204-1261 AD)
the Despotate of Epirus (1205-1479 AD) and the Empire of Trebizond (1204-1461 AD).

File:Byzantine eagle.JPG

File:Basilios II.jpg

Basil II

https://i2.wp.com/thecostumersmanifesto.com/costumeoldsite//history/racinet/new/byzantine181.jpg

https://i2.wp.com/thecostumersmanifesto.com/costumeoldsite/history/roman/1882ancientromechrist.jpg

https://i0.wp.com/thecostumersmanifesto.com/costumeoldsite/history/stibbert/12.jpg

Hagia Sofia:

Diverse kart:

File:Tetrarchy map3.jpg

File:Roman Empire 460 AD.png

File:Justinian555AD.png

File:Roman Empire 600 AD.PNG

File:Byzantiumby650AD.svg

Byzants 650; året imperiumet tapte alle sine sørlige provinser for uten eksarkatet i Afrika

File:ByzantineEmpire717+extrainfo+themes.svg

Byzants under Leo III, 717. Stripet land viser land raided av arabere

File:ByzantineEmpire867AD4lightpurple.PNG

Byzants 867

File:Khazarfall1.png

File:Map Byzantine Empire 1025-en.svg

Byzants under Basil II

https://i2.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Byzantiumforecrusades.jpg

Byzantium og Sultanatet av Rûm før det første korstoget

https://i1.wp.com/www.chepelare.dk/bulg/historie/fotos/byzantine-1000_1100.jpg

File:Anatolian Seljuk Sultanate.JPG

File:Anatolia1200.png

File:The Byzantine Empire, c.1180.svg

File:Byzantium1215.jpg

File:Byzantium1215.jpg

File:1263 Mediterranean Sea.svg

https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Anatolia1300.png

File:1328 Mediterranean Sea.PNG

File:Figura12.jpg

File:Byzance en 1367.jpg

File:Eastern Mediterranean 1450 .svg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: