SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Assyrere og kaldeere

Arameere

Assyriere

Mandeere/Sabeere

Yazidi

Folkemord

 Kunst av Paul Batou

De ulike samfunn av syriske kristne og talere av ny-arameisk har ulike termer for etnisk selvbetegnelse:

Assyriere, etter det gamle assyriske imperiet, som følger den assyriske kirken i øst & den gamle kirken i øst (østlige assyriere), og andre arameisk-talende kristne fra andre syriske kirker, slik som assyriske nasjonalister fra den syrisk-ortodokse kirken (vestlige assyriere) og den kaldeiske kirken (østlig katolske assyriere).

Arameere eller syriere, etter de gamle arameerne, som følger den syriskort-odokse kirken (arameisk-syriske) og andre arameisk-talende kristne fra andre syriske kirker, slik som noen av de som følger den syrisk-katolske kirken og maronitter-kirken.

Kaldeere, etter det gamle Kaldea, som følger den kaldeisk-katolske kirken (kaldeiske kristne)

Fønikere, etter det gamle Fønikia, som vil si noen maronitter, melkitter og andre syrisk kristne faksjoner i Libanon.

Det assyriske/kaldeiske/syriske folk

Mandeere og sabeere

The Land of the Assyrians

Arameere:

azchristian_arameans

azcicek

azMor_Gabriel

azoaramnahraim1

azmorafrem1

Assyriere:

Assyria Assyria_mat-ashur.jpg

 assyrian-design10.jpg
  assyrian-design9.jpg

File:Map of Assyria.png

anunaki urmia2

anunaki wingbull

anunaki star

anunaki ashur

azssyrianso

 

azlogo

Assyria Assyria.jpg

 assyrian-design20.jpg

Assyria Modern_Assyria.jpg

Mandeere/Sabeere:

mandaean

mandeans_large02

mandeans

IRAQ-SABEAN-WEDDING

akadRabbi Hathem and child

mandeans03

 mand2631.highpriest

mandeanst

mande

Yazidi:

mande 1677yezidi

mand66264284_369c24d469

FILE-IRAQ-UNREST-RELIGION-YAZIDI

nirakYazidi_symbol

kurd yezidi Lalish

mande yezidi1

mandIraq-100

mandYeziditemple

mande_44059651_yazidiafp203

FILES-IRAQ-UNREST-ATTACK-YAZIDI

IRAQ-RELIGION-YAZIDI-FESTIVAL

mandYezidismardino

Folkemord:

azHeadsSticks

azDeportation

azSeeZaafranB

azMainSayfoB

azgse_multipart43726

akkadseyfo

akkadAW27_jpg

azBell

genocide_2004

azdemo2000-01

azdemo2000-07

azPic3

azPic5

azProtest-pic1

anunaki memorial-assyro_chaldeen

Kunst av Paul Batou:

https://i0.wp.com/www.paulbatou.com/holiding_assyrian_flag_new_image.jpg

https://i2.wp.com/www.paulbatou.com/tamuz.jpg

https://i2.wp.com/www.paulbatou.com/Assyrian_diaspora_new.jpg

assyrian_2

https://i2.wp.com/www.paulbatou.com/Assyrian_Warriors.jpg

mylastthoughtsbook

I am not Assyrian nor Chaldean or Akkadian.

I am not a Christian nor Muslim or Buddhist.

I am a human.

I was born in Mesopotamia, Uruk, Nippur, Shuruppak, and Sippar.

I was born in Babylon, home of Anu and Ishtar.

I am a son of Enlil, Shamash, and Gilgamesh.

I am a son of Ishtar, Ea, and Ninsun.

I was killed once by a flood,

And a million times by a creature,

Called Human,

Called a country.

I was killed by a nation,

Or United Nations.

-Identity,

My Last Thoughts About Iraq

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: