SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Armenske kirker

Kirker

– Grigor Lusavorich

Khor Virap

Echmiadzin

Tetev

Haghartsin

St. Thaddeus

Dadivank

Hagbat

– Azat kløgt – Geghard

Geghard

Geghard

Karapet – Noravank

– St. Astvatsatsin – Noravank

Ashtarak

– Hripsime

-Gayane

– Varak

– Akdamar

S. Astvatsatsin – Noravank

Zvartnots

– Holy Trinity Cathedral (Zvartnots replika)

Kirker:

anunaki van_01

Grigor Lusavorich:

church3

church2917_fa9b11b187

Yerevan_Surb_Grigor

yerevan_grigor_lusavorich

axunik_1

Khor Virap:

az monastery of Khor Virap

az Khor Virap Monastery

az Khor Virap Monastery2

az Khor Virap Monastery1

az Khor Virap Monastery4

az monastery of Khor Virap1

az Khor Virap Monasteryæ

Echmiadzin:

zvart4936_Custom

az church-echmiadzin-500

az Echmiadzin

zvart4947_Custom

az Echmiadzin1

az Echmiadzin5

az Echmiadzin3

azArmenia Echmiadzin ceiling

az Echmiadzin2

zvart49_Custom

echmiadzin_khachkar_1279

Tetev:

Tatev_Monastery,_Armenia

azArmenia_tatev-monastery

tatevm

kirker

Haghartsin:

Haghartsin_1

Haghartsin_monastery-dcp4210

hagartz

haghartsin1

haghartzin


Haghartsin_6

Haghartsin_10

Haghartsin_snow-dcp8159

madonna

hagart


St. Thaddeus:

banks Saint Thaddeus MonasteryNorthwestthaddesiran

banksySaint Thaddeus Monastery

banks Saint Thaddeus MonasteryInterieur_qara_kelisa_iran

banks Saint Thaddeus MonasteryDetail_croix_qara_kelisa_iran

Dadivank:

banks Dadivank Monastery, 800px-Dadil

banks Dadivank Monastery,

Dadivank_portal-dcp4095

Hagbat:

az armenia23

az armenia23

az armenia26

az Hagbat armenia24

kirke haghbat

Azat kløft – Geghard:

az Armenia_azat_gorge

Geghard:

kirkArmenia (24)


az monastery-geghard-01-500

az monastery-geghard-03-500

az church armenia86

az church armenia88

az church armenia90

az armenia87

az armenia85

Etchmiadzine

Geghard:

az Armenia_Geghard3

az Geghard'3

az Geghard Monastery,

az monastery-geghard-04-500

az Geghard Monastery1

az Geghard'1

az Geghard'1

az gerhard

Karapet – Noravank:

az St. Karapet Monastery

az St. Karapet Church

kara St. Karapet Church

karapet and Child, St Karapet Church

Noravank-Karapet-facade-IMG_2016

St. Astvatsatsin – Noravank:

az Noravank_with_cliffs-DCP_0186

Noravank, Armenia.

Noravank.

norvank

az Noravank

az Noravank-astvatsatsin-IMG_2015

az Noravank 1

az Noravank-astvatsatin-facade-details-IMG_2037

az Noravank-stairs-P5220152

az Haghartsin

noravankAshtarak:

az Ashtarak

az Ashtarak5

az Ashtarak1

az Ashtarak2

az Ashtarak3

az Ashtarak6

Hripsime:

hripsime

az Hripsime

az Hripsime1

az Hripsime4

Gayane:

gayane_4919_Custom


gayane

gayane2

gayane4921_Custom

Varak:

az Front View of St Cross Monastery of Varak in Van

Akdamar:

az van1

az 800px-Akhtamar_Island_on_Lake_Van_with_the_Armenian_Cathedral_of_the_Holy_Cross

az van 3

az lAkhtamarake_van06

az van

az van3

az van4

az lAkhtamarake_van05

az lAkhtamarake_van07

az van6

az van 5

Zvartnots:

zvartnots-by_uy

zvartnots

zvartnots7

zvart004_Custom

Zvartnots_img_6967

youarehere..1202494380.zvart-eagle

youarehere..1202494380.zvartnots

youarehere..1202494380.zvartnots-column

zvart_Custom

Holy Trinity Cathedral (Zvartnots replika):

Malatia-Sebastia,_Yerevan,_Armenia

Malatia-Sebastia_district,_Yerevan,_ArmeniaAdvertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: