SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Armensk historie – Kart

Armenia & Nagorno Karabakh (Artsakh)

Tell Halaf – spredningen

Khabur-Subar – spredningen

Kura Araxes kulturen

Hurriere

Urkesh

Mitanni

Verdens første kart

Urartu

Gresk kart over Armenia 

Romersk kart over Armenia

Armenia

Kilikia

Strid om grenser

Kaukasus

Kurdere

anunaki ArchAtlasStructure2

Armenia & Nagorno Karabakh (Artsakh):

Tell Halaf – spredningen:

http://aratta.files.wordpress.com/2010/01/mesopotamia_periodo_6.png

File:Sumer1.jpg

Iraq map

Indoeuropeere

Khabur-Subar – spredningen:

Kura Araxes kulturen:

Hurriere:

Fitxer:Orientmitja2500aC.png

Urkesh:

Mitanni:

anunak image010

Verdens første kart:

Urartu:

PNG - 9.2 kb

File:UrartuH.jpg

The original home of the Persian colonists of Yehud

http://aratta.files.wordpress.com/2010/01/kingdom-of-urartu-map.gif

Gresk kart over Armenia: 

Romers kart over Armenia:

armenia-agrip1

Armenia:

anunak Map

File:Yervanduni Armenia, IV-II BC.gif

File:Orontid Armenia -250-en.svg

https://i2.wp.com/www.welcomearmenia.com/img/011_greatarm_map_eng_big.gif

https://i1.wp.com/images-mediawiki-sites.thefullwiki.org/11/3/4/9/39024913704565346.png

https://i1.wp.com/www.conflicts.rem33.com/images/Armenia/arm_tihran.JPG

https://i1.wp.com/www.conflicts.rem33.com/images/Armenia/arm_600.JPG

https://i0.wp.com/www.kaloustian.eu/ARMENIAN%20HISTORY/maps%20part%201%20830-1095/arm_bagrat.jpg

File:Caucasus 900 map de.png

Kilikia:

Click the image to open in full size.

Vaspurakan:

vasparm_bagratvaspurakan_kingdom_908Z1021_orig

Strid om grense:

map

wilsonturkey-armenia

wilsonarmenia-and-turkey2-sm

az8_medium

kirkarmenia-throughout-history-map

armenia Treaty_of_Sevres_President_Wilson_Armenian_Boundary

https://i0.wp.com/www.kobayat.org/data/documents/historical/armenian_genocide/map.jpg

Kaukasus:

https://i0.wp.com/wikitravel.org/upload/shared//a/a6/Caucasus_regions_map.png

Kaukasus

Kurdere:

File:Iranian languages distribution.png

File:Iranian languages area.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: