SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Anerkjenn folkemordet på armenerne nå!!!

A week before Germany’s invasion of Poland, Hitler reportedly urged his generals to slaughter civilians—Slavs and Jews, the two most hated groups in Nazi ideology—without mercy. “After all,” he flippantly asked, “who remembers the Armenians?” In fact, the attempted genocide of the Armenians by the Turks during the First World War was very well documented, at the time and ever since. Henry Morgenthau, the American ambassador to the Ottoman Empire during the massacres, wrote at length in his memoirs about this attempt to wipe an entire population off the face of the earth. The word genocide had not yet been coined, but that is clearly what happened in Armenia between 1915 and 1918; in fact, Raphael Lemkin, the Polish Jewish activist who coined the term, had the Armenian example in mind.

Grigoris Balakian was the Primo Levi of the Armenian Genocide. Ninety years later, his memoir is published in English

In 1939 Adolf Hitler, on his way toward the “final solution” for the Jewish people, made this statement of his plans in Poland:

 «I have placed my death-head formations in readiness – for the present only in the East – with orders to them to send to death mercilessly and without compassion , men, women, and children of Polish derivation and language. Only thus shall we gain the living space (lebensraum) which we need. Who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?»

 History does tend to repeat itself when we don’t learn it’s lessons, and sometimes someone like Hitler comes along who counts on us being “mere biological plasticine.”

Hitler and the Armenians -HistoryWiz

Thank you to all the Armenian Freedom Fighters! It is because of them we still have a country called ARMENIA/ARTSAKH and we are all here. If it wasn’t for these brave Armenians, Turkey was going to wipe us all out. Long LIVE the Fedayi Spirit in all of us! We are all survivors and in time of need and despair a new generation of heroes will rise!

Slide 2-Armenian Genocide

Vi krever at NORGE anerkjenner folkemordet på armenerne

I følge statssekretær Elisabeth Walaas ved UD tar Norge avstand fra alle overgrep og brudd på menneskerettigheter, men nekter å kalle massakren for et folkemord. Dette på grunn av at de ser på dette som noe som skjedde for lang tid siden og anser ikke at det er hensiktsmessig i forhold til fred og forsoning å gå inn i det spørsmålet. Uttalelsen kommer i et merkelig lys når de sier at de beklager overgrep og drap på et generelt grunnlag.

Signer: Anerkjennelse av folkemordet mot armenerne

Sørvest Asia: Bilder

Folkemordet på armenerne er et av forrige århundres store tragedier. Minst én million armenere ble massakrert, sultet i hjel eller omkom under utmattende transportetapper i den syriske ørkenen.

Utryddelsen av en million armenere – over halvparten av dem som bodde i det osmanske riket, innledet en ny tidsalder der stater i stigende grad brukte organisert vold og massedrap som politisk strategi. Folkemordet viste hvordan hele befolkningsgrupper kunne bli stemplet som fiender av staten under en krig.

Tyrkiske myndigheter fortier og fornekter folkemordet. Og skremmende nok har det internasjonale samfunn, inklusive den norske regjeringen, foreløpig ikke akseptert at det som skjedde med armenerne var et folkemord. I frykt for tyrkiske reaksjoner, velger verdenssamfunnet en taushetslinje som kan bidra til at et tragisk kapitel i menneskehetens historie glemmes.

I følge statssekretær Elisabeth Walaas ved UD tar Norge avstand fra alle overgrep og brudd på menneskerettigheter, men nekter å kalle massakren for et folkemord. Dette på grunn av at de ser på dette som noe som skjedde for lang tid siden og anser ikke at det er hensiktsmessig i forhold til fred og forsoning å gå inn i det spørsmålet.

Dette er trist, ikke minst pga. de sterke båndene mellom Armenia og Norge. Det er ennå en ære i Armenia å være landsmann av Fridtjof Nansen, som hjalp tituseners av armenere som tyrkerne hadde jaget ut i ørkenen for å dø.

Et kjent sitat vedrørende det armenske folkemordet er da Adolf Hitler uttalte “Hvem, etter alt, taler i dag om tilintetgjørelsen av armenerne?” Han forsøkte å overbevise sine kollegaer om at en jødisk holocaust ville bli tolerert av Vesten. Det å skubbe folkemord under puten for å tekke egne politiske mål vil være katastrofalt.

Det at man har nektet å ta avstand fra folkemord har vært et stort problem. Hadde man reagert før den grusomme massakren mot armenerne fant sted kunne man kanskje ha unngått den. I stedet foretok man seg ikke noe. Og resultatet vet vi hva ble.

”Den som ikke kjenner historien, er dømt til å gjenta den”, heter det. Anerkjennelse av folkemordet på armenerne handler om verdenssamfunnets anstendighet. Det er et spørsmål om respekt for alle de menneskene som måtte bøte med livet.

En anerkjennelse er en vinning for alle parter. Tyrkia kan komme seg videre fra et nasjonalt traume, og armenerne kan få den anerkjennelsen det internasjonale samfunn i snart 100 år har nektet dem.

Mange aktivister innen den armenske diasporaen, som er på hele 10 millioner, har forsøkt å kreve formell anerkjennelse vedrørende folkemordet fra ulike regjeringer. I dag har 22 land vedtatt formelle resolusjoner, inkludert Frankrike, Tyskland, Canada og Sverige, mens USA (til tross for at Utenrikskomiteen i House of Representatives i USA har vedtatt en resolusjon som kaller drapene på armenerne for folkemord), Storbritannia, Israel, Tyrkia og Norge uteblir.

Det er på tide at folkemordet anerkjennes av det internasjonale samfunn og at den norske regjeringen følger opp med en egen uttalelse som aksepterer folkemordet som fant sted på armenerne. Vi krever at også Norge anerkjenner folkemordet!

Tekster:

På tide å anerkjenne folkemordet

Obama benekter folkemordet mot armenerne

95 år er lengre enn nok – Anerkjenn folkemordet mot armenerne NÅ!

Folkemordet på armenerne

Norge må anerkjenne folkemordet mot armenerne

Diverse tekster vedrørende Armenia og folkemordet

Turkish minister: I deny the Armenian genocide, come arrest me

Armenian Genocide 1915 Recognition Struggle

Armenian Genocide Resource Library for Teachers

Frequently Asked Questions about the Armenian Genocide

The Forgotten.org

Armenian Genocide – Wikipedia

Armenian Genocide denial – Wikipedia

Youtube:

The Armenian Genocide

CrossTalk on Genocide: Turkey’s Burden

Armenian Genocide – 60 Minutes

Turkey: Armenian Family Erased

Turkey’s Hidden Armenians

Anonymous: Operation Armenian Genocide (Update 24th april, 2012)

Armenian Genocide – System Of A Down

System of a Down – Holy Mountains – Armenian Genocide

System Of A Down – P.L.U.C.K

Advertisements

2 Responses to “Anerkjenn folkemordet på armenerne nå!!!”

 1. […] Anerkjenn folkemordet på armenerne nå!!! […]

 2. […] Anerkjenn folkemordet på armenerne nå!!! […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: