SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Anatolia – Sivilisasjonens vugge

Up to 10 to 15 years ago, the first settled life for human beings in terms of animal feeding and agriculture, the so called “Neolithic Age” society, was being marked in history as B.C. 9500 by the archeology science and this was namely “Jericho” society, today known as “Tell es Sultan” in the “Levant” area. However, the researches of recent years in the upper “Mezopotomia” region of south-east Anatolia indicated that this marking in History shall be taken backwards and this era qualified by sociology and history as “Neolithic Revolution” for  civilization is to begin around the cities of Urfa and Diyarbakır.

The area of “Nevali Çori” which was excavated between 1963 and 1991 is unfortunately under dam waters today. However, by the help of the excavations held in the area, all the information about “Neolithic Age” obtained up to then have been invaluably enriched and it was revealed that in fact, “Neolithic Age” had taken place between B.C. 12000 and 10000 in this area. The existence of temple architecture founded on stone with floor tiling gives us important clues about the belief of the man of this era. The sculpture out of stone and the art of “KABARTMA” beautifying this architecture proves the importance of this area.

With its architectural and cultural similarities to “Nevali Çori”, the other significant site in the Harran Plateau, “Göbekli Tepe” which is being excavated since 1995 is another strong evidence of the thesis set forward for the first time by the findings of the former. Initiated by these two sites, as a geographical area where the roots of the civilization are fertilized, south-east Anatolia has become a point of attraction for researchers from all over the world.

When both sites are viewed in terms of sculpture findings, as a surprising result, male figures are in the majority and no evidence related to “Mother Goddess” the irreplacable figure for the Anatolian cultures has been traced. However, Professor Hauptmann set forward his views on this topic that, with the existing evidence, we cannot talk of worship on male Gods within the area.

File:Culture ceramiche del Vicino Oriente nel medio Halaf - 5200-4500 a.C.jpg

File:Siti neolitici del Vicino Oriente.jpg

File:Neolitico ceramico, calcolitico e bronzo antico nel Vicino Oriente.jpg

File:Neolitico ceramico, calcolitico e bronzo antico nel Vicino Oriente.jpg

Gobekli Tepe:

https://i2.wp.com/globalheritagefund.org/images/uploads/blogs/hotw_gb_natgeo1.jpg

gobeli tepe227788.jpg.334284

gobekli-tepe-3

https://i0.wp.com/grasptheuniverse.com/wp-content/uploads/2011/04/Gopekli_Tepe_BdW_2003-05_700px.jpg

Illustration: Workers pushing pillars

Illustration: Full view of a Gobekli temple

Illustration: Villagers propping up pillars

Illustration: Gobekli mud-brick huts

Illustration: Gobekli village

Photo: Göbekli totem

gobeklitepe_nov08_520

File:Göbekli Tepe, Urfa.jpg

Pillars at the temple of Göbekli Tepe

https://i1.wp.com/www.crystalinks.com/gobeklitepewall.jpg

Nevalı Çori:

Aşıklı Höyük:

File:Inisde Reconstructed Structure.JPG

File:Asikli-hoyuk.jpg

File:Asikli Hoyuk sarah c murray 6179.jpg

File:Reconstructed Structures Asikli Hoyuk.JPG

Catal Hayuk:

Catal Huyuk

catalhoyukp

File:Ankara Muzeum B19-36.jpg

catalhoyuk ek

cata 3

catalimg7

File:CatalHoyukSouthArea.JPG

catalnessa_drw

catal3063563261_d5da43453e

catalsouth_area

File:Museum of Anatolian Civilizations003.jpg

gobeli tepe233622

catalearly_dancing_421

(Anatolian Leopard)

catalhoyuk3

catalsecond_life2

cata1

cata2

Hacilar:

https://i1.wp.com/2.bp.blogspot.com/_NhYpyDPaS_4/R1Bw9u9t3II/AAAAAAAAAF4/mKV9KamVGFk/s1600-R/POBLADO+NEOL%C3%83%C2%8DTICO+DE+HACILAR.jpg

Boncuklu Höyük:

Tell Halaf:

https://i2.wp.com/condor.depaul.edu/sbucking/halafmap.jpg

Tell Halaf

File:TellHalaf,NE-palace1.jpg

Photo - Tell Halaf pottery

Tell Halaf, lst millenneum BC:

File:Tell Halaf Geflügelte Sphinx.jpg

Hattusa:

az -Hattusa.temple1

az hattusa 10

az hattusa YazilikayalookingtowardsBogazkale

ani

az Hattusa.rampart

az hattusa hittite01

az Hattusa.liongate

az Turkey_Hittite_Hattusas

az hattusa hittite06

az hattusa39

az hattusa hittite12

az hattusa hittite09

az hattusa hittite02

az hattusa YazilikayadetailsceneSarrumaandTudhaliya

az Hattusas

az hattusas-kaya-kabartmalari-bogazkoy-yozgathitit1

az Hattusa Yazilikaya.12gods

az hattusa hittite10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: