SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Posted by Fredsvenn on August 28, 2009

nimrudd charta3nimrudd charta2nimrudd charta1nimrudd capa6nimrudd Artaxiasnimrudd Armmountarchnimrudd Armmedskirmnimrudd Armlegionsnimrudd Armhoplitesnimrudd armenia61nimrudd armenia40nimrudd Armcataphractsnimrudd Armazatnoblesnimrudd Antiochos_shaking_hands_lgnimrudd ark_remainsnimrudd 17802483830nimrudd 17802455259nimrudd ani_gagiknimrudd ani_tigran_honents2nimrudd 393643628_004da4ea2cnimrudd 51244235nimrudd 01400nimrudd 800px-Tigran_Aninimrudd 800px-Skhtorashen_tree-IMG_3795nimrudd 800px-Skhtorashen_tree-IMG_3787nimrudd 606px-89aninimrudd 545px-Armoiries_Héthoumides.svgnimrudd 316px-TigranStatuenimrud lionanimrud IMG_7351animrud image.phpnimrud image004nimrud homenimrud herculesanimrud CIMG1980animrud antheadsanimrud 301819211_250dcca55fnimrud 47122 Turkey Turkie Nimrud Dag Lion From The Funerary Temple Of Antiochus of Commagenenimrud 250px-Mount_Nemrutnimrud 011_6nimrud 008_3nimrud20nimrud15nimrud06nimrud03nemrut_04map_possible_warrmap_middleeast_changeMap_achaemenid_empire_enmap woziontop26chmap threatmap rumsfeld-saddammap pipelinemap Scythia-Parthia_100_BCmap no-iran-war-signmap NoWarOnIranmap new middle eastmap ModerniranianlanguagesmapMap MEmap israeliranmap IslamMapEnglishmap iraq_iran_warmap iran-targetsmap irannmap IranianLanguagesMapmap iranianflag3map iranflagsmap iran_peoplemap iran_ethnicmap iran_country_profile_2004map iran usmap iran01map iran strengthmap iranmap dont_let_him_do_it_againmap centcomcoincroppedmap attackmap atomicmap ark 1kurdssMap 3map Andronovo_culturekurds KRP_Emblem_logo__2007_09_21_h12m10s9kurds butcherkurds anfal_enfalkurds anfal488.334kurds 610xpKurdsKurdistan flagkurdish+protestorkurdistan1kurdish_areas_2003kurd Wilsoniankurd fathi2kurd arkurd ArmeniaMapkurd Anfal_genocide_ceremony_2008_00indoeuropeanUralic-Yukaghir72642351CH018_Saddam_TrialIndoEuropeanTreeA.svgIndoEuropeanTreeindoeuropeannnmap3indoeuropeanLanguenglindoeuropeanIEMAPindoeuropeanhomelandindoeuropeanglobetindoeuropeanflood4indoeuropeanBRANCHindoeuropean250px-IE5500BPindoeuropean553px-African_language_families.svgindoeuropean250px-IE4500BPindoeuropean250px-IE3500BPindoeuropean250px-IE2500BPindoeuropean250px-IE1500BPindoeuropeanhei Vico'sshei Vico'shei Ughtasar_petroglyphs-dcp6263hei Ts03overviewhei Rus094hei St.Gregory.3hei Rus092hei Rus091hei Rus086hei Rus085hei Rus084hei Rus083hei Rus082hei Rus081hei Rus079hei Rus078hei Rus076hei pentagramtm3hei Oliveshei Mount_Nemruthei mondo05hei migrationhei mardigianmuseum2hei Kobayr_monastery_frescowall-dcp4499hei karahunj2hei IMG_0868hei IMG_0824hei IMG_0806hei IMG_0820hei IMG_0752hei IMG_0749hei IMG_0741hei IMG_0735hei IMG_0743hei IMG_0714hei IMG_0664hei IMG_0642hei IMG_0523hei hittiteeaglehei Hayasa2hei EXPO_TVDC_armenie_016hei Espana-2[1]hei DSCF0776hei DSCF0740hei DSCF0734hei DSCF0712hei DSCF0700hei DSCF0693hei DSCF0673hei DSCF0670hei caddoland-collage-ut-austin-texas-beyond-history-white-bread-lamenthei Armenian-ancient-Symbols-stonshei Armenian_pagan-nemrut_bighei armenian_genocide_4hei ArmeniaBurialSitehei archeology_mthei Armeniahei ancient_armenian-stone_Symbolshei ararathei ararat3hei abitaz42hei 1072668117_arotTheSunhei 00071389_000hei 5783-22aTURKEY ARMENIAN CHURCHhei 23destruction 38hei 4xmup9e-1Headsdestruction 39map iranad

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: