SØRVEST-ASIA I BILDER OG FILM

Bilder sier av og til mer enn ord …

 • Sørvest Asia – før og nå

  Den fruktbare halvmåne er en betegnelse på et gammelt fruktbart område nord og øst for den arabiske ørken og Mesopotamia og langs Middelhavet i Sørvest-Asia. Ofte regnes også Mesopotamia-dalen og Nil-dalen under dette begrepet, men i jordbrukshistorisk forstand er fjellsonen rundt Mesopotamia en naturlig avgrensning.

  Som resultat av en rekke unike geografiske faktorer har Den fruktbare halvmåne en imponerende historie av tidlig menneskelig jordbruksaktivitet og kulturdanning.

  Foruten mange arkeologiske funnsteder med rester av skjeletter og kulturelle levninger både fra førmoderne (Homo neanderthalensis) og tidlig moderne mennesker (Homo Sapiens) , eksempelvis Kebarahulen i Israel, med senere jeger- og samlerkulturer i Pleistocen-tiden og delvis fastboende jegere og samlere i Mesolitikum-tiden (natuferne), så er området først og fremst kjent for dets funnsteder knyttet til jordbrukets opprinnelse og utvikling i Neolittikum.

  Det var her, i de skogkledde fjellskråningene i randsonen av dette området – i Israel, Libanon, Syria, Tyrkia, nordlige Irak og nordvestre Iran – at jordbruket oppsto i et økologisk avgrenset miljø. Den vestlige sonen og områdene rundt øvre Eufrat ga vekst til de første kjente neolittiske jordbruks-samfunnene med små, runde hus (ofte referert til som førkeramisk neolittisk A, som dateres til like etter 10.000 f.vt. og omfatter steder som Jeriko, som er verdens eldste by.

  Under den påfølgende PPNB fra 9 000 f.vt. utvikler disse samfunnene seg til større landsbyer med dyrking og husdyrhold som viktigste levevei, med tett bebyggelse i to-etasjers, rektangulære hus. Mennesket inngikk nå i symbiose med korn- og husdyrartene, uten mulighet til å vende tilbake til jeger- og sankersamfunnet.

  Området vest og nord for slettelandet ved Eufrat og Tigris så også framveksten av tidlige komplekse samfunn i den langt senere bronsealderen (fra ca 4 000 f.vt.). Det er også tidlige bevis for skriftkultur og tidlige statsdannelser fra samme tid i dette nordlige steppeområdet, selv om de skriftlige statsdannelsene relativt raskt flyttet sitt tyngdepunkt ned i Mesopotamia-dalen og utviklet seg der. Området har derfor hos svært mange forfattere fått betegnelsen «sivilisasjonens vugge».

  Området har opplevd en rekke omveltninger, og nye stasdannelser. Nå sist da staten Tyrkia ble dannet i etterkant av ungtyrkernes folkemord på blant annet de pontiske grekere, armenere og assyrere under den første verdenskrig. Det antas at to tredeler til tre firedeler av alle armenere i regionen døde.

  Det er nå på tide at folkemordet mot de pontiske grekere, assyrere og armenere anerkjennes, at Israels okkupasjon, bosetting og vold palestinerne opphører, samt at de ulike minoritetene i området får leve sine livi fred - uten vold og trusler fra majoritetsbefolkninger eller fra Vesten, og da spesifikt USA.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 2 other followers

 • Top Rated

 • Top Posts & Pages

 • Categories

 • Archives

 • Advertisements

Norge må anerkjenne folkemordet mot armenerne!

Posted by Fredsvenn on October 24, 2007

I følge statssekretær Elisabeth Walaas ved UD tar Norge avstand fra alle overgrep og brudd på menneskerettigheter, men nekter å kalle massakren for et folkemord. Dette på grunn av at de ser på dette som noe som skjedde for lang tid siden og anser ikke at det er hensiktsmessig i forhold til fred og forsoning å gå inn i det spørsmålet. Uttalelsen kommer i et merkelig lys når de sier at de beklager overgrep og drap på et generelt grunnlag.

En statssekretær i UD gir den uttalelsen som er politisk avveid og avklart gjennom UD, og trolig har utenriksminister Jonas Gahr Støre klarert det i forkant. Dette er trist, ikke minst pga. de sterke båndene mellom Armenia og Norge. Tidligere i år ble et minnesmerke over den store humanisten Fridtjof Nansen, som organiserte hjelp til tituseners av armenere som tyrkerne hadde jaget ut i ørkenen for å dø, og ofrene for folkemordet avduket. Det var en gave til Norge fra det armenske folket. Det er ennå en ære i Armenia å være landsmann av Fridtjof Nansen, som hjalp tituseners av armenere som tyrkerne hadde jaget ut i ørkenen for å dø.

Spørsmålet er om våre politikere er redd for å miste sin diplomatiske stemme i Tyrkia, at NATO skal bli splittet, om det er for å imøtekomme tyrkernes ønske om EU-deltagelse i unionen eller om det er forretningsforbindelsene de frykter.

Et kjent sitat vedrørende det armenske folkemordet er da Adolf Hitler uttalte “Hvem, etter alt, taler i dag om tilintetgjørelsen av armenerne?” Han forsøkte å overbevise sine kollegaer om at en jødisk holocaust ville bli tolerert av Vesten. Det å skubbe folkemord under puten for å tekke egne politiske mål vil være katastrofalt, ikke minst tatt i betraktning den politikken USA sammen med sine allierte nå fører i Vest Asia.

Det at man har nektet å ta avstand fra folkemord har vært et stort problem. Hadde man reagert før den grusomme massakren mot armenerne fant sted kunne man kanskje ha unngått den. I stedet foretok man seg ikke noe. Og resultatet vet vi hva ble.

Man kunne tenkt seg hvor utenkelig det ville være at Tyskland skulle true USA med sanksjoner hvis det ble vedtatt en resolusjon som fordømte folkemordet på jødene under annen verdenskrig. I Tyskland er det straffbart å fornekte landets historiske forbrytelser. Tyrkia truer nå med å igangsette en aksjon mot kurdiske separatister i Irak, som kjemper mot Ankaras jernhel overfor kurdisk kultur, identitet og politiske håp om frihet. I Tyrkia er det ikke bare straffbart å erkjenne de historiske forbrytelsene, man presser også andre til å fornekte dem. Kurderne er per dags dato verdens største minoritet uten land.

Debatten går på høyt politisk nivå internasjonalt, ikke minst på grunn av at de tyrkiske politikerne, med stor støtte fra USA, vil ha landet med i EU, hvor det har vært sterke stemmer mot at tyrkerne får deltagelse før de beklager folkemordet. Tyrkia er en regional hovedalliert for både Israel og USA, både når det kommer til den pågående krigen mot Irak og en potensiell krig mot Iran. Hele 70 prosent av forsyningene til Irak har blitt fraktet via Tyrkia, og det samme gjelder en tredel av drivstoffet som amerikanske styrker i Irak bruker.

Kristne minoriteter har blitt mishandlet i Tyrkia frem til i dag og landet har en svært dårlig menneskerettighetspraksis. Tyrkia nekter fortsatt for at et folkemord fant sted. Dette på tross av at hele 75 prosent av den armenske befolkningen ble drept, samt at lignende terror fant sted mot arameere, assyrere og grekere. Det er fortsatt forbudt å hevde at armenerne ble utsatt for folkemord i Tyrkia. Offentlige anklagere har brukt artikkel 301 i den tyrkiske straffelov, for øvrig samme tall som året Armenia ble kristent, som forbyr å fornærme tyrkiskheten mot intellektuelle som antyder at hendelsene kan kalles for et folkemord.

Drapet på journalisten og redaktøren Hrant Dink i fjor fortalte mye om Tyrkias vern om ytringsfriheten og landets toleranse overfor minoriteter. Nå sitter Arat Dink, sønnen til Hrant Dink, som er en av mange forfattere og journalister som ha blitt trukket for retten etter å ha omtalt utryddelsen av armenerne i Tyrkia, i fengsel for å ha trykket Dinks argumenter for å beskrive det som inntraff som folkemord.

Både Tyrkia og Aserbajdsjan har stengt sine grenser mot Armenia pga. den pågående konflikten om Nagorno-Karabagh. Armenia arbeider for å oppheve sanksjonene som rammer landet hardt, samt for at Tyrkia skal anerkjenne det som skjedde under første verdenskrig som folkemord og gi de tidligere armenske områdene tilbake til Armenia.

Mange aktivister innen den armenske diasporaen, som er på hele 10 millioner, har forsøkt å kreve formell anerkjennelse vedrørende folkemordet fra ulike regjeringer. Hvert år den 24. april blir minnesmerket for folkemordet i Yerevan besøkt av hundretusener av mennesker som legger blomster rundt en evigvarende flamme som symboliserer armenernes gjenoppstående. Frem til i dag har 22 land adoptert formelle resolusjoner som har anerkjent folkemordet, mens USA, Storbritannia, Israel og Norge uteblir.

Utenrikskomiteen i Representantenes hus i USA har nå endelig besluttet å vedta en resolusjon som kaller drapet på 1.5 millioner i årene omkring 1915 for folkemord. Det var stor feiring i Armenia og resolusjonen ble hilst velkommen av den armenske presidenten Robert Kocharyan som sa han håpet på full amerikansk anerkjennelse av folkemordet. Nå må også Norge kunne anerkjenne folkemordet som fant sted.

Facebook.com – Causes

Fra konflikt til forsoning

Folkemordet på armenerne

Folkemordet på armenerne

Folkemord på armenerne

Folkemordet på armenerne, ADL og B. Lewis

Kurdere på verdens kart

Armensk kulturhistorie og duduk

Vis din støtte for krigens ofre i Sørvest Asia!

Iraks mangfold er ved å forsvinne

Løgn og korrupsjon

Tyrkisk angrep i Nord Irak

De kristne i Irak trenger deg nå!

Youtube:

Armenian Genocide: The Betrayed

Germany, Turkey and the Armenian Genocide

Canada Recognized The Armenian Genocide

Div websider

Armenian Link.com

Kurdistan and Hayastan – Hand in Hand

Her er jeg:

turKM_37-38 011

133

Mitt ståsted:

123804877c695cff991o1mp

civilisationrn

6a00d8341bf7f753ef00e54f9098cd8833-800wi

abrahamJerusalem-Children

afghan2784777997_d6dfdd1bd5

afghanopener

zeitgUltimateEarth

ødeleggelse Bush's Fascism (Ben Heine)

I følge statssekretær Elisabeth Walaas ved UD tar Norge avstand fra alle overgrep og brudd på menneskerettigheter, men nekter å kalle massakren for et folkemord. Dette på grunn av at de ser på dette som noe som skjedde for lang tid siden og anser ikke at det er hensiktsmessig i forhold til fred og forsoning å gå inn i det spørsmålet. Uttalelsen kommer i et merkelig lys når de sier at de beklager overgrep og drap på et generelt grunnlag.

En statssekretær i UD gir den uttalelsen som er politisk avveid og avklart gjennom UD, og trolig har utenriksminister Jonas Gahr Støre klarert det i forkant. Dette er trist, ikke minst pga. de sterke båndene mellom Armenia og Norge. Tidligere i år ble et minnesmerke over den store humanisten Fridtjof Nansen, som organiserte hjelp til tituseners av armenere som tyrkerne hadde jaget ut i ørkenen for å dø, og ofrene for folkemordet avduket. Det var en gave til Norge fra det armenske folket. Det er ennå en ære i Armenia å være landsmann av Fridtjof Nansen, som hjalp tituseners av armenere som tyrkerne hadde jaget ut i ørkenen for å dø.

Spørsmålet er om våre politikere er redd for å miste sin diplomatiske stemme i Tyrkia, at NATO skal bli splittet, om det er for å imøtekomme tyrkernes ønske om EU-deltagelse i unionen eller om det er forretningsforbindelsene de frykter.

Et kjent sitat vedrørende det armenske folkemordet er da Adolf Hitler uttalte “Hvem, etter alt, taler i dag om tilintetgjørelsen av armenerne?” Han forsøkte å overbevise sine kollegaer om at en jødisk holocaust ville bli tolerert av Vesten. Det å skubbe folkemord under puten for å tekke egne politiske mål vil være katastrofalt, ikke minst tatt i betraktning den politikken USA sammen med sine allierte nå fører i Vest Asia.

Det at man har nektet å ta avstand fra folkemord har vært et stort problem. Hadde man reagert før den grusomme massakren mot armenerne fant sted kunne man kanskje ha unngått den. I stedet foretok man seg ikke noe. Og resultatet vet vi hva ble.

Man kunne tenkt seg hvor utenkelig det ville være at Tyskland skulle true USA med sanksjoner hvis det ble vedtatt en resolusjon som fordømte folkemordet på jødene under annen verdenskrig. I Tyskland er det straffbart å fornekte landets historiske forbrytelser. Tyrkia truer nå med å igangsette en aksjon mot kurdiske separatister i Irak, som kjemper mot Ankaras jernhel overfor kurdisk kultur, identitet og politiske håp om frihet. I Tyrkia er det ikke bare straffbart å erkjenne de historiske forbrytelsene, man presser også andre til å fornekte dem. Kurderne er per dags dato verdens største minoritet uten land.

Debatten går på høyt politisk nivå internasjonalt, ikke minst på grunn av at de tyrkiske politikerne, med stor støtte fra USA, vil ha landet med i EU, hvor det har vært sterke stemmer mot at tyrkerne får deltagelse før de beklager folkemordet. Tyrkia er en regional hovedalliert for både Israel og USA, både når det kommer til den pågående krigen mot Irak og en potensiell krig mot Iran. Hele 70 prosent av forsyningene til Irak har blitt fraktet via Tyrkia, og det samme gjelder en tredel av drivstoffet som amerikanske styrker i Irak bruker.

Kristne minoriteter har blitt mishandlet i Tyrkia frem til i dag og landet har en svært dårlig menneskerettighetspraksis. Tyrkia nekter fortsatt for at et folkemord fant sted. Dette på tross av at hele 75 prosent av den armenske befolkningen ble drept, samt at lignende terror fant sted mot arameere, assyrere og grekere. Det er fortsatt forbudt å hevde at armenerne ble utsatt for folkemord i Tyrkia. Offentlige anklagere har brukt artikkel 301 i den tyrkiske straffelov, for øvrig samme tall som året Armenia ble kristent, som forbyr å fornærme tyrkiskheten mot intellektuelle som antyder at hendelsene kan kalles for et folkemord.

Drapet på journalisten og redaktøren Hrant Dink i fjor fortalte mye om Tyrkias vern om ytringsfriheten og landets toleranse overfor minoriteter. Nå sitter Arat Dink, sønnen til Hrant Dink, som er en av mange forfattere og journalister som ha blitt trukket for retten etter å ha omtalt utryddelsen av armenerne i Tyrkia, i fengsel for å ha trykket Dinks argumenter for å beskrive det som inntraff som folkemord.

Både Tyrkia og Aserbajdsjan har stengt sine grenser mot Armenia pga. den pågående konflikten om Nagorno-Karabagh. Armenia arbeider for å oppheve sanksjonene som rammer landet hardt, samt for at Tyrkia skal anerkjenne det som skjedde under første verdenskrig som folkemord og gi de tidligere armenske områdene tilbake til Armenia.

Mange aktivister innen den armenske diasporaen, som er på hele 10 millioner, har forsøkt å kreve formell anerkjennelse vedrørende folkemordet fra ulike regjeringer. Hvert år den 24. april blir minnesmerket for folkemordet i Yerevan besøkt av hundretusener av mennesker som legger blomster rundt en evigvarende flamme som symboliserer armenernes gjenoppstående. Frem til i dag har 22 land adoptert formelle resolusjoner som har anerkjent folkemordet, mens USA, Storbritannia, Israel og Norge uteblir.

Utenrikskomiteen i Representantenes hus i USA har nå endelig besluttet å vedta en resolusjon som kaller drapet på 1.5 millioner i årene omkring 1915 for folkemord. Det var stor feiring i Armenia og resolusjonen ble hilst velkommen av den armenske presidenten Robert Kocharyan som sa han håpet på full amerikansk anerkjennelse av folkemordet. Nå må også Norge kunne anerkjenne folkemordet som fant sted.

Facebook.com – Causes

Fra konflikt til forsoning

Folkemordet på armenerne

Folkemordet på armenerne

Folkemord på armenerne

Folkemordet på armenerne, ADL og B. Lewis

Kurdere på verdens kart

Armensk kulturhistorie og duduk

Vis din støtte for krigens ofre i Sørvest Asia!

Iraks mangfold er ved å forsvinne

Løgn og korrupsjon

Tyrkisk angrep i Nord Irak

De kristne i Irak trenger deg nå!

Youtube:

Armenian Genocide: The Betrayed

Germany, Turkey and the Armenian Genocide

Canada Recognized The Armenian Genocide

Div websider

Armenian Link.com

Kurdistan and Hayastan – Hand in Hand

Armenia:
armenLusine-nkar111

armen1-borders

kingdom armenia_4th_century

armenia

armenia-yerevan-mtg

armenmount_ararat

head300703806_1c2d760d83

armenian genowi

abrahamlogo31

armenia gen-0703

Armenia lake196

armenUratskatrdnjavavVanu


armen250px-450px-Hayk_statue

armenia 103449610_fab659f3c3_o

kingdom 060509_cdavidson_cpd_tipd_armenia_022

armenia mother-armenia

armenia waom

armenia

armenia arsakh-karabakh

armenia artsakh-coat-of-arms-and-symbol

obame800_s

Folkemordet på armenerne:

ataturkimg.33216_t

armenthey_shall_not

armenian-genocid

armengenocide_map

armenhewsen224

OBAMA-TURKEY.large.prod_affiliate.91

armenian-genoci

kurdarm_xix

armen-vict-heads3

armenStanley650

armengenocide3

armenian-genocide3

armenian_genocide3

armenny_times_armenian_genocide1

armenia_afp466

armenia 1743365658_bb00eaaadf_o

albert bush-armenia

albert bush-iraq2

armen1240177760

Obama US Turkey

armenchevronprotest-Medium

Turkey_to_israel_pipes

ataturkimg.33212_t

Armenian-Genocide-final

armenian-genocide

armen194918829v6_350x350_Front

armenPLZrecognize-1280x1024

kurdiGuilty

ataturkimg.33228_t

head680poster

armen144jt

Geografi:

anunaki ArchAtlasStructure2

Khabur deltaet – 6000 F.vt.:

armenhurrian

civilization

Edens hage:

kurd59316157.ronark

anunaki gardeneden

alberteden

albert 02_arm_map_1762

albert 03_arm_map_1783

Jordbrukets historie:

anunaki farminng

anunaki nea

anunaki farming

anunak jericho

kurdJ2-Distribution

norcivilizationbc

Armensk historie:

armenia-agrip1

armenBabylonMap

anunak Map

anunaki 2cd6476c-09ca-4cac-a684-f7b2152fed48-7

armenculturadekura-araxes

armenHurrian ledge j925

anunak index

armenMitanniThutmoseIII

anunak image010

armenUrartuH

anunak herodotus_aethiopia

armenhistorymap

Armensk kultur:

armenia_title

Nimrud dag:

armenNemrud_Dagh

home

Religion:

CatalHuyukMother_green

ara cybele3a

aracybele

aram

zeitgcybele_statue

zeitgBust_Attis

Indoeuropeerne:

indoeuropean

Skriften:

armenurartu1bk0

Armenian-ancient-Symbols-stons

Armenian_alphabet

ArmenANS

Armenian-Alphabet_000

armenbigmap

kurdarmenian-alphabet

Kulturelt folkemord på armenerne:

armeniaKhachkar_carver_ijevan--dcp9338

armenia-Jugha-khachkar-CIMG1581

armenia 1.jugha_04_565

armenia djulfa-destruction-dec-2005

armenia djulfa-gv-1

armenia djulfa-destruction

armenia soldiers

armenia ani.church3

Armensk musikk:

nirakduduk_2

armenian-music-awards-2006-01

armeniaF85_051129duduk

ataturk0E3

armenia i bilder 10016469 Armenia gala of the Armenian dance group

Kristendom:

anunak Abgar1

ataturk0C3

armenSt.Gregory.3

ara jesus_christ

anunaki van_01

Mesopotamia:

anunaki2

anunak winged-bull-2-0

anunaki ninurta2

anunaki sumerian_helix

Religion:

akkadimage007

abrahammgcol,32904,en

abrahamReligionSymbolAbr

abrahamMedium_66200630048PM_Bahai%20Temple%20New%20Delhi%20India%20copy

Palestina:

livnipalestinelandloss

livnirockboy

livni2489194556_e38d22abaf

fosfor

free_gaza_boat__file_2009

free Spirit_of_Humanity_29June2009

free 20090703-gaza

free caterrorpillar_1_

free double_standards_enggif

free Gaza-bombet-hus_full_article

free gaza_war_crimes

boikottbeggepartermabesinneseg1Jerusalem:

Jerusalem

jerusalemm

jerusalem from the mount of olives

jerusalem_2

jerusalemmm

Sumerere:

armen800px-Sumer1

gilgamesh 2153206601_f11d6f2fff_o

anunaki hero-lion-2-o

gilgamesh

sumer_city

Mandeere:

IRAQ-SABEAN-WEDDING

akadRabbi Hathem and child

Yazidi:

FILE-IRAQ-UNREST-RELIGION-YAZIDI

nirakYazidi_symbol

kurd yezidi Lalish

Kaldeer-assyrere:

akkadmap_archaeology_assyria_shg

rass800px-FlagofAssyria.svg

akkadsu10

anunaki urmia2

anunaki wingbull

anunaki WomenInNinevehValley

anunaki voting10

anunak allap

kurd Chaldean_flag

akkadartempiresnineveh

niraksiege_sm

iraqkurdLayard_MNI-pl2_Th-Rm_render

iraqkurdartempiresbabylon

anunaki babylon gardenA

iraqfineassyrians_today

Folkemordet på assyrerne:

akkadseyfo

akkadAW27_jpg

Folkemordet i Irak:

akkkad219

akkkadIraqChurchPersecutionGrimReport

akkkadthree

akkkad_2267

akkkadIraqfinwebl

akkkadruinedoh2

iraqfine-christians

akkkad2770413739_1eaf3a3529

afghan1bell

Kulturelt folkemord i Irak:

anunaki mesopotamiaa

babylon0756629721

babylon0810958724.01.LZZZZZZZ

babylon 0,,210764,00

babylonBib-&-Int-8-6-05-1

babylon sumerian-tablets-feb-09

babylon treasure0419

babylon 04

ab harp_ur_2003

babylon picIraqInterpolPoster-712094

babylonMesopotamiaArt2

ødeleggelse 316034_14

ødeleggelse7444154

ødeleggelse rummy_vase

ødeleggelse en-390-dbaba

ødeleggelse cheney-war-profiteers

ødeleggelse iraq1

Irakernes bedømmelse:

ødeleggelse cheney_quote_iraq

iraqprofile

ødeleggelse 2008527760

ban_BenHeine

baniraq graffiti

De neokonservative:

buytrealhijackers

strauss neoconservatives22il

straussglobalist_large

strausssmall

strauss neocons

NATO – Game Over:

BELGIUM NATO PROTEST


genowanted

defense country-distribution-2008

card-school_of_the_americas

comptary-industrial-complex

De neokonservatives politikk:

strauss same_old_storyF

buyttickedoff

straussneocon_menace_mag

strauss-is-peace

iraqtortureo

Olje og geostrategi:

blood-for-oil

blood -oil-meat-grinder

afghancartoons-by-andy-singer-the-price-of-oil

oil_fields_map

caspian_natural_gas_pipelines

caricaIran-oil-facilities

caricaUndeterred

caricputinahmadinejad

blood nowar

Krigens lidelser:

rassiraq-war

cost

germanychild

rassfigures-iraq_war

rassiraq-war-leg-blown-off-kid

irakkorphan iraq

cost i

rassimage002

Korrupsjon og tyveri:

slaverycpa_pays_cash-2

irakkpalletsofcashzx3

irakkq_MISSING5

irakk0512_05

irakk1013_01

irakkcafferty_iraq_corruption_120307

irak419-iraq-money

slavery drugs

Tortur:

iraqtorturedcollage

akkkadAA208186_D89B_4A41_B5C3_7681074F3E8B_pobj_MINI_1

iraqtorturecdogs

iraqtorturesteam

IraqTorture

iraqtorturei-pow5

iraqi-pow

Utarmet uranium:

DEPLETED_URANIUM_ALERT_MAGS-sm

depleteduraniummap

du-victims

Depleted Uranium Baby.1

Den nye verdensorden:

nwoootower1

nwooocapitalism

nwooofour_horsemen_apocalypse

nwoNewWorldOrder

nwoSHOPCA3

NWO-DavidRockefeller

nwoa2xisn

nwo300ResisttheNewWorldOrder

nwo

nwo49_04

nwonew-world-order

nwoimages

nwol_e9be200e2ebda03f8ed904b12a027eba

Kapitalisme:

worlddd

worldNaomi Klein shock doctrine

slaveryShock-Doctrine-Short-Film

worldenjoy_capitalism

worldcapitalism2

g8luebeck

world2823307560101688296S600x600Q85

world2286282603_85607cbdfc

capitalismm

civilization3

capitalism2

Nyliberalismen:

slavery diamonds-price

urfolkg

stopneoliberalismsign270

WORLD ECONOMY

imf-wbDEBT

stopg20_img_7315

global crisis economist

g8 photo_verybig_102920

blod graph-3

Forurensing og global oppvarming:

global_warming

Greenhouse gases002

green_house_effect.svg

global-crisis

civilizationnIce

CHINA-DROUGHT-RESERVOIR

bloodRazorbill_1

civilizationpacific

civilizationast

civilizationdisaster

civilizationmm

civilizationf2

Apokalypse nå:

comp_explosion

civilizationdbb12c

civilizationcrash

civilisationnic

banush_Stay_the_Course-737983

Verdens mektigste:

urfolk0

global _10

sheep

sam3038Figure1

truth_-_kissinger

Krigsforbrytere:

kissinger_05

trialcover

truthblair_war_criminal

IRAQ BRITAIN SCIENTIST

85490605WM003_PROTESTS_MARK

cost2

fallfire

iraqBUSH_BLAIR

banPImage5

impeach 388_time-copy

impeach_beach_25

Puppets:

straussTheObamaDeception

bushObama_swearing-in_laughter_edited_jp70

slaveri2931141734_9e874a23e6_m

straussbush


stopg20flyerfinal_1

banraq_war

Løgn og bedrag:

straussdeception6

nwosheeple

worldash_dees

straussdeception

nwo_tv1

pic sep27-03-2412

911 Inside Job:

strauss-2006

bush020807MIC911

911Headinsand

afghanno00082uj

Bush_Did_It_billboard_hj85

bush_911nypost

Politistat:

g82547601188_b4dbdfdc95

g8360567

g80723-02

G8protestR0206_468x312

g8enoa_murdered_protestor

g8 genova

g8kings

g8o

g8summit

g8-finance-ministers-2009-6-13-11-53-39

g8

g8 116925

En løsning?

risingffdposter

peacemarch

peace_3

Peace+March+Taj+hfeMgqK0ovel

paradigm-562x316

nwo-resistance-black

worldus-economy-2

LondonPeacedemonstrationk

labyrinthposterweb

iraqvalkovuokko

genowe%2Bshall

civilizationrs

dag moton18

dag Global Justice

support_grp

civilization per

call-for-action

civilization258

Bøker:

economicSD_071001120057861_wideweb__300x453

fallunabridged_compact_discs

911zero

fallbicon

fall001

fall042


fall002

fall004


Advertisements

2 Responses to “Norge må anerkjenne folkemordet mot armenerne!”

 1. Benjamin said

  Tror du virkelig Tyrkia lar kurderne få sin egen stat etter at omtrent 40.000 menneskeliv har gått tapt pga kurderne? Neppe.
  Så lenge Tyrkia eksisterer på denne jord, tror jeg ikke at kurderne får en håndfull jord engang, fra Tyrkia.

  Gi kurderne områder fra Norge da? La dem opprette en såkalt “kurdistan” i Norge.. Så skal vi se hvor mange som går for det.

  Ellers synes jeg du har skrevet en bra artikkel.

 2. Olav said

  Contrary to the Armenian allegations, in fact, there is no consensus among the historians and legal experts to qualify the events of 1915 as “genocide”, said Orhan Tung, Press Counsellor, Turkish embassy in London.

  Please read about the facts and information below, and you will understand why historians can not agree to killings of Armenians (2.5 times more killings on the Ottoman side) during those times as an organized crime.

  * There are Armenian stories and claims (also similar ones from Turks in the region) when heard makes one outrage, but noting to back them up.
  * There are fabricated documents argued among scholars about the authenticity of them.

  * There are excuses (by Armenian historians) about not to use Ottoman Archives which are fully open to researchers.

  One should also think about the relationships between Armenians and Turks during the Ottoman Empire times, and relate to whom would benefit for these 2 groups from being against each other; where these 2 ethnic groups who were so close and compliment each other so well. History is full of information for those who wants to learn. Even though here we are arguing, we are still very close to each other and friendship is still inside us.

  Var detta nok ? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: